22 Hotel Found

  Niraamaya Cardamom Club

    256 V & V Estate, Spring valley, Kumily

  starting from ₹  12752
  Check Price
  Poetree Sarovar Portico

    Ottakathalamedu Amaravathy

  starting from ₹  6729
  Check Price
  Cardamom County

    Thekkady Road

  starting from ₹  14590
  Check Price
  Kofiland Resort

    Spring Valley

  starting from ₹  8169
  Check Price
  The Elephant Court

    Thekkady Idukki District

  starting from ₹  6867
  Check Price
  Citrus Thekkady Wild Corridor

    Murikkady P.O Kumily Idukki Distt

  starting from ₹  5188
  Check Price
  Spice Village

    Kumily - Thekkady Road

  starting from ₹  16052
  Check Price
  Shalimar Spice Garden

    Murikkady P O, Kumily Dist, Idukki

  starting from ₹  11496
  Check Price
  Club Mahindra Thekkady

    Amalambika Road

  starting from ₹  5508
  Check Price
  Hotel Tigers Roare'

    Near Entrance Gate

  starting from ₹  4845
  Check Price