3 Hotel Found

  Shangri La Hotel Beihai

    33 Chating Road Beihai Guangzi

  Zelin Beihai Hotel

    No.45, Sheng Zhen Road

  GreenTree Alliance Beihai S. Guangdong Rd. Fengshi Garden

    Guangdong South Road